loading...
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
| czytania na dziś »

Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

 • Datę chrztu dziecka należy ustalić z duszpasterzem.
 • Podstawą  chrztu dziecka  jest   wiara   jego  rodziców wyrażająca  się  m.in. przez praktyki religijne: regularne przystępowanie do sakramentów św., uczestniczenie we Mszy niedzielnej, jeżeli to możliwe zawarty sakrament małżeństwa.
 • Nadanie imienia dziecku jest związane z wyborem świętego Patrona, dlatego nie powinno wybierać się imion obcych chrześcijaństwu.
 • Przy wyborze rodziców chrzestnych nie należy kierować się posiadanym przez nich majątkiem, lub wyłącznie sympatią. Istotą wyboru winno być życie zgodne z wiarą.
 • Kandydat na chrzestnego musi:
  - mieć ukończone 16 lat;
  - być ochrzczony i bierzmowany w kościele katolickim;
  - nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, których życie jest nie zgodne z zasadami Ewangelii (trwają w związku cywilnym albo mieszkają z sobą bez ślubu - czyli trwają w grzechu ciężkim);
  - ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być jedynie świadkiem chrztu.
 • Chrzest poprzedza katecheza przedchrzcielna, w której obowiązkowo uczestniczą rodzice i jeśli to możliwe również rodzice chrzestni.
 • Rodzice (jeśli nie mają przeszkód) i chrzestni (bezwzględnie) są zobowiązani przystąpić przed chrztem do sakramentu pokuty.
 • Dokumenty wymagane do chrztu:
  - akt urodzenia dziecka;
  - rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi;
  - osoby z innych parafii muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

 • Zapisy na katechezy odbywają się we wrześniu, a same nauki trwają do maja.
 • W katechezach dzieci uczestniczą w  obecności  jednego  z  rodziców.
 • Na  koniec  kursu  każde  dziecko otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić  do  I Komunii  w Polsce, na  polskiej  Mszy  w  Irlandii  bądź ze swoją irlandzką klasą.
 • Wymagany dokument to metryka chrztu dziecka.

Sakrament Bierzmowania

 • Zapisy na katechezy odbywają się bezpośrednio u księży duszpasterzy, a informacje o termnie zapisów będą podane w ogłoszeniach parafialnych;
 • W katechezach osoby niepełnoletnie uczestniczą obowiązkowo w obecności jednego z rodziców.
 • Na koniec kandydat otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić do bierzmowania w Polsce, bądź w swojej lokalnej parafii.
 • Świadkiem bierzmowania powinien być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania. Dobrze, jeśli świadkiem jest jeden z rodziców chrzestnych bierzmowanego (patrz wyżej - warunki jak dla rodziców chrzestnych)
 • Wymagany dokument to metryka chrztu.
 • Kandydat  do  bierzmowania nie może  prowadzić życia sprzecznego z nauką Ewangelii (np. wspólne zamieszkanie bez ślubu).

Sakrament Małżeństwa

 • Najpóźniej 3 miesiące przed datą ślubu należy zgłosić się do duszpasterza w celu przygotowania dokumentów.
 • W czasie spotkania trzeba podać dokładną datę ślubu, imię i nazwisko księdza Proboszcza, dokładny adres parafii, nazwę diecezji do której ona należy, oraz dane świadków ślubu.
 • Niezbędne dokumenty:
  -   dokument   tożsamości (paszport,  dowód  osobisty);
  - rozszerzona metryka chrztu. Nie  może  być  ona  wydana później  niż  6 miesięcy licząc od daty ślubu;
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
  - jeśli jedna ze stron ma orzeczoną nieważność małżeństwa - wyrok sądu kościelnego; jeśli jedna ze stron jest wdowcem(ą) - akt zgonu współmałżonka; jeśli był wcześniej zawierany kontrakt cywilny - oryginał dokumentu; jeśli był orzeczony rozwód - decyzja sądu.
 • Po wypełnieniu protokół z innymi dokumentami przesyłany jest do lokalnej kurii biskupiej, a następnie trafia do kurii biskupiej w Polsce, skąd jest wysyłany do parafii, w której zostanie zawarty sakrament małżeństwa.
 • W Polsce - narzeczeni mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do USC (w miejscu zameldowania jednego z narzeczonych) i pobrania (w 3 egzemplarzach) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące. Należy je oddać Proboszczowi parafii, w której będzie zawierany sakrament.

25 marca 2016r. 27 października 2019r. 1 5707 Drukuj
do góry